Lista e çmimeve për reklamim në Gjiganti.com

Për ti kuptuar më lehtë disa forma të reklamimit, ne kemi marrë disa shembuj ku së pari do bëjmë sqarimet dhe me pas ju vet mund ti vizitoni faqet dhe të shikoni shembujt konkret.

Shembulli 1

Reklama juaj mund të vendosët në faqen kryesore të portalit Gjiganti.com. Madhësia standarde fillon me një gjerësi nga 300 px. Në faqen kryesore ekzistojnë edhe reklama me lëvizje ku madhësia mesatare është 500 px. Ndryshimi i fotografive apo tekstit mund të bëhet sipas marrëveshjes.

 • Madhësia 300 px = 2 € / ditë
 • Madhësia 500 px = 3 € / ditë
 • Reklamat në mes të faqes = 1 € / ditë

Shembulli 2

Në kuadër të projektit Diaspora, secili shet në faqen kryesore ka hapësira reklamuese për ta vendosur logon e biznesit tuaj. Madhësia mesatare është 300 px.

 • Madhësia 300 px = 2 € / ditë

Shembulli 3

Në kuadër të projektit Diaspora, shtetet si Austria, Gjermania, Zvicra, Finlanda, Suedia, Norvegjia dhe Danimarka janë të ndara në 4 kategori si p.sh: a) Austria b) Integrimi c) Komuniteti dhe d) KU dhe SI. Në këto kategori janë të vendosura titujt e artikujve që bëjnë pjesë në atë grup dhe përveç këtyre titujve, ofrohen edhe hapësira për reklamimin e biznesit tuaj. Madhësia standarde 300 px.

 • Madhësia standarde 300 px = 1.5 € / ditë
 • Si sponsor = 2 € / ditë

Shembulli 4

Reklama juaj mund të jetë edhe brenda artikullit dhe kjo mund të bëhet më se miri nëse artikullin të cilin ne e shkruajmë, i përshtatët fushës së biznesit tuaj. Në këtë faqe zakonisht vendosim listën e webfaqeve që u sugjerojmë lexuesve dhe gjithashtu pjesën ku ju mund të jeni sponsor i kësaj faqe.

 • Madhësia standarde 300 px = 1 € / ditë
 • Si sponsor = 2 € / ditë

Shembulli 5

Në projektet MEDIAT dhe KOSOVA sistemi i reklamave dallon nga projekti Diaspora. Ato vendosën në bazë të marrëveshjes me klientët.

 • Shtypi ditor = 4 € / ditë
 • Televizionet, radiot dhe webfaqet = 1.5 € / ditë
 • Kosova - Biznesi dhe Turizmi = 2 € / ditë
 • Kosova - Komunat dhe Info = 1 € / ditë

Shembulli 6

Artikulli sponsorizues mund të vendosët në bazë të marrëveshjes dhe duhet ti plotësojë disa kritere të cilat lidhen me përmbajtjen dhe fushën e veprimtarive. Kriteret zakonisht bazohen nga rregullorja e përgjithshme e portalit Gjiganti.com

Shembulli 7

CPM = Cost per thousand impressions - Sistemi CPM që ka kuptimin "çmimi për 1 000 pamje apo shfaqje" është shumë i përhapur në botën e marketingut. Pra 1 CPM = 1 000 pamje, kjo d.m.th kur reklama juaj shikohet apo shfaqet tek lexuesit 1 000 herë, ajo numërohet 1 CPM.

 • Çmimi 1 CPM = 2 €.

Vërejtje:

Buxheti minimal për reklamim: 20 €

Në disa faqe të veçanta nuk ofrojmë hapësira reklamuese pasi që përmbajtja e këtyre faqeve lidhet me shërbimet që i ofrojnë disa institucionet dhe në këtë rast si shembull kemi ambasadat si dhe disa faqe tjera. Reklamat zakonisht vendosën në bashkëpunim me këto institucione.

Për më shumë sqarime, ju lutëm mos hezitoni të na kontaktoni.