Universitetet në Austri | Gjiganti

Universitetet në Austri

Pasi keni përfunduar një arsim të përgjithshëm ose profesional ju mund të studioni në disa institucione të arsimit të lartë të cilat i ofrojn

  • universitetet punlike
  • kolegje (Fachhochschulen)
  • fakultetet e shkencave të aplikuara (pas akreditimit të programeve në kolegje)
  • universitetet private (pas akreditimit)
  • kolegjet universitare për edukimin e mësuesve
  • kolegje në fushën e mjekësisë të nivelit të lartë etj

Duke përfunduar një diplomë universitare ju mund të vazhdoni studimet për të marrë shkallën më të lartë të mundshme (ISCED 6), e cila është shkalla e doktoraturës ose PhD.

Për më tepër, ka një numër të institucioneve arsimore të cilat ofrojnë programe studimore të tipit universitar.

Pranimi në institucionet e nivelit të lartë kërkon një diplomë si dëshmi që keni përfunduar shkollën paraprake dhe në varësi të programit në disa raste bëhet edhe provimi pranues. Provimet pranuese janë të nevojshme sidomos për studentët që dëshirojnë të regjistrohen në studimet e mjekësisë, stomatologjisë, veterinarisë dhe psikologjisë ku vendet e studimit janë të kufizuara. Austriakët dhe studentë nga vendet e BE-së aktualisht nuk paguajnë tarifën e shkollimit. Në seksionin e edukimit e keni edhe broshurën e veqant rreth studimeve në Austri.

Më psoshtë kemi renditur universiteter austriake

Wien:

Krems:

Leoben:

Graz:

Linz:

Salzburg:

Innsbruck:

Klagenfurt:


Rifreskuar:
18.10.2022

Shpërndaje


© 2024 Gjiganti