Popullsia e Austrisë

Popullsia në Austri dhe historia e tij ndjekin ndryshimet e përbashkëta që po ndodhin në sfera të ndryshme të jetës shoqërore dhe industriale të vendit. Disa faktorë të tjerë si dallimet historike dhe rajonale kanë kontribuar në mënyrë të barabartë ndaj këtij trendi në rritje të popullsisë në Austri.

Katastrofat e të dy luftërave botërore çoi në lëvizje të konsiderueshme të popullsisë në Austri. Dëshmitarë të fatkeqësive të gjera dhe shkatërrimit që këto luftërat sollen, që të dy ishin të qëllimshme dhe të detyrueshme, njerëzit filluan të largoheshin nga vendi drejt kombeve tjera të huaja në kërkim të paqes dhe stabilitetit mjedisor. Ndërkohë, popullsia e madhe nga pjesët e tjera të Evropës të cilët pësuan shkatërrim të rëndë, vijn në territorin austriak në kërkim të profesionit. Bota pas Luftës në Austri çoi në industrializim të gjerë, e cila ishte një nga atraksionet kryesore pse njerëzit vinin nga vendet tjera. Kjo më tej rritet deri në demografinë e vendit, duke rezultuar në një kulturë të përzier.

Të dhënat e fundit tregojn një popullsi mbi 8.3 milion banorë. Rritja graduale e normës së sotme është edhe një rezultat i hapjes së Evropës lindore që kishte ndikim të madh në madhësinë dhe strukturën e demografisë austriake.

Popullsia e kryeqytetit austriak në Vjenë është rreth 1.7 milionë në zonën e qytetit kryesor. Numërimi i përgjithshëm urban, kur shtohet me popullsinë e rrethinat, vjen në mbi 2.2 milionë banorë, e cila është me të vërtetë alarmante. Numri i përgjithshëm i njerëzve që banojnë vetëm në Vjenë, përbën një pjesë të madhe të popullsisë në Austri. Arsyeja është se shumica e emigrantëve nga pjesët lindore dhe qendrore të Evropës preferojn për të zgjidhur në këtë qytet të bukur në Austri.

Krahasuar me kryeqytetin austriak, forca totale e popullsisë në pjesët e tjera të vendit nuk shkon përtej 1 milion. Qyteti i dytë më i madh austriak ësht Graz me rreth 240 000 banorë, i ndjekur nga Linz me 190 000, Salzburg me 150,000, Innsbruck 118 000 etj. Pjesa tjetër e qyteteve austriake përbën një forcë të popullsisë prej më pak se 100.000 banorë.

Popullsia në Austri është në rritje e sipër. Për të marr një kontroll të duhur, qeveria austriake duhet të marrë iniciativa të sinqerta dhe përpjekjet për të ndaluar fluksin e popullsisë nga tokat e tjera të huaja që përbëjnë një pjesë të madhe të demografisë së vendit.

Sipas statistikave të Eurostat, në vitin 2010 kanë qenë 1.27 milionë banorë të huaj në Austri, që përbëjn 15.2 % për qind të popullsisë së përgjithshme. Nga këto, 764 000 (9.1%) kanë lindur jashtë BE-së dhe 512 000 (6.1%) kanë lindur në një shtet tjetër anëtar të BE-së.

Austria