Shtypi dhe mediat në Austri

Qëllimi i kësaj faqe është t'ju sjell lexuesve mundësit më të lehta në qasjen e shtypit austriak.

Për momentin ne kemi arritur vetëm ti sjellim disa lidhje të gazetave më të lexuara dhe shtypit në internet mirpo se shpejti shpresojm t'ju sjellim informacione shtesë.

 1. Österreich www.oe24.at
 2. Die Presse www.diepresse.com
 3. Österreichische Nachrikten www.nachrichten.at
 4. Austrian Times www.austriantimes.at
 5. Austria Today www.austriatoday.at
 6. Kronen Zeitung www.krone.at
 7. Wiener Zeitung www.wienerzeitung.at
 8. Salzburger Nachrichten www.salzburg.com
 9. Kleine Zeitung www.kleinezeitung.at
 10. Wirtschafts Blatt www.wirtschaftsblatt.at

Televizionet publike dhe private në Austri

Qëllimi i kësaj faqe është t'ju sjell lexuesve mundësit më të lehta në qasjen e televizioneve austriake.

Për momentin ne kemi arritur ti sjellim vetëm 3 televizione më të shikuara kështu që se shpejti shpresojm t'ju sjellim informacione shtesë.

 1. OEF 1, ORF2, ORF 3 www.orf.at
 2. ATV www.atv.at
 3. Go TV www.gotv.at
 4. Austria 9 TV www.austria9.at
 5. Okto Tv www.okto.tv

Radiot austriake

Qëllimi i kësaj faqe është t'ju sjell lexuesve mundësit më të lehta në qasjen e radiove austriake.

Për momentin ne kemi arritur ti sjellim vetëm disa radio kombëtare dhe private më të ndegjuarat kështu që se shpejti shpresojm t'ju sjellim informacione shtesë. Radiot publike mund ti gjeni tek webfaqja e ORF ku në shumicën e qyteteve ka deget e veta.

Integrimi në Austri