Sindikatat në Austri

Për momentin në këtë faqe ne kemi publikuar vetëm disa lidhje ku mund të drejtohuni rreth temave të lidhura me çështjet e sindikatave. Së shpejti po mundohemi ti sjellim edhe verzionet në gjuhën shqipe.

Disa lidhje të rëndësishme

Integrimi në Austri