Guida | Gjiganti

Historia e Finlandës

Koha e lashtë Njerëzit e parë në Finlandë kanë arritur pas përfundimit të kohës së fundit të akullit rreth vitit 7 000 p.e.s. Finlandezët e hershëm gjatë kohës së gurit ishin gjuajtës dhe mbledhës. Pas viti 2 500 p.e.s ata kanë jetuar nga bujqësia. Rreth vitit 1 500 p.e.s mësuan të bëjnë mjete të ndryshme dhe armë nga bronzi ndërsa rreth vitit 500 p.e.s më... more...

Arti në Suedi

Historia e Austrisë

Historia e Suedisë

Qeveria e Zvicrës

Mirë se vini në Zvicër


Webfaqe, çështje integrimi, marketing, konsulltime


Partneritet

B2C, B2B, G2G, SMEsMisioni ynë

Të pavarur dhe të hapur me të gjithë.


Gjiganti.com


© 2024 Gjiganti