Integrimi | Gjiganti

Shkollat në Gjermani

Si rregull, shkollimi i përgjithshëm, i detyrueshëm në Gjermani fillon për të gjithë fëmijët të cilët arrijnë moshën 6 dhe përfshinë nëntë vjet me orarë të plotë shkollimi (10 vjet në Berlin, Brandenburg, Bremen dhe Thüringen, ndërsa në Nordrhein-Westfalen, ku kohëzgjatja me kohë të plotë e arsimit të detyrueshëm është 9 vjet për Gji... more...

Shkollat në Zvicër

Zyra e punësimit në Gjermani

Sistemi i edukimit në Austri

Shkollat në Austri

Zyra e punësimit në Austri


Webfaqe, çështje integrimi, marketing, konsulltime


Partneritet

B2C, B2B, G2G, SMEsMisioni ynë

Të pavarur dhe të hapur me të gjithë.


Gjiganti.com


© 2024 Gjiganti