Ku dhe Si | Gjiganti

Shtatëzania dhe lindja në Zvicër

A jeni duke pritur një fëmijë? Ekzistojn ligjet dhe rregulloret të cilat mbrojnë interesat e nënave shtatzëna në punësim. Ja vlen qö köto gjöra ti shikoni sa mö heröt. Pasi fömija ka lindur, ju duhet të regjistroheni lindjen në vendin tuaj të qëndrimit. Në shumicën e rasteve kjo është e organizuar për ju nga autoritetet e spitalit. Nëse fëmija juaj është i ... more...

Problemet me diskriminim në Zvicër

Problemet me banim në Zvicër

Sistemi shëndetësor në Gjermani

Sigurimet shoqërore në Gjermani


Webfaqe, çështje integrimi, marketing, konsulltime


Partneritet

B2C, B2B, G2G, SMEsMisioni ynë

Të pavarur dhe të hapur me të gjithë.


Gjiganti.com


© 2024 Gjiganti