Pse fjalori DM words? | Gjiganti

Pse fjalori DM words?

DM words (Fjalori me 1000 fjalë) është krijuar për të zgjidhur shumë çështje të emigracionit për qeveritë, kompanitë që merren me fuqinë punëtore të huaj dhe nevojat themelore në jetën e përditshme për të gjitha grupet e emigrantëve.

Çështjet e emigracionit

Njerëzit përballen me sfida të ndryshme në jetën e përditshme dhe lëvizja jashtë vendit mund të jetë një sfidë e vërtetë për disa prej tyre pasi ndikon në mënyrën e tyre të jetesës dhe të qenurit. Mësimi i gjuhës është hapi kryesor për të kuptuar rëndësinë e integrimit në shoqërinë e re, prandaj fjalori ynë do të ndihmojë këtë grup njerëzish të kuptojnë dhe zgjidhin më mirë çështjet me të cilat përballen gjatë gjithë procesit të integrimit.

Zakonisht, arsyeja kryesore e lëvizjes jashtë vendit është gjetja e një pune dhe për kompanitë që merren me punëtorë të huaj mund të jetë një pengesë e vërtetë për të komunikuar me ta. Ne po përpiqemi të japim këshillat më të mira për gjetjen e një zgjidhjeje të lehtë dhe të lehtësojmë jetën e secilit.

Ne kemi krijuar një sistem efikas për të ndihmuar në motivimin e secilit në këtë proces të gjatë të mësimit të një gjuhe të re dhe kështu zhvillimin e aftësive të tyre komunikuese dhe plotësimin e lehtë të nevojave të tyre. Ne presim nga të gjithë që të mësojnë të paktën njohuri bazë të gjuhës së zgjedhur.


Grupet e synuara

Siç u përmend më lart, grupet tona kryesore të synuara janë emigrantët që lëvizin jashtë vendit për të jetuar, punuar, studiuar apo gjëra tjera. Ne besojmë se sistemi ynë ofron shumë më tepër mundësi për të gjithë dhe ne mund ta vërtetojmë atë duke marrë një shembull nga hulumtimi ynë.

Bazuar në hulumtimin tonë, shumë të huaj që lëvizin jashtë vendit për të punuar ose studiuar ata nuk përpiqen të mësojnë gjuhën e vendit pritës sepse arrijnë të komunikojnë në gjuhën angleze pasi në fakt është gjuha standarde e përdorur nga të gjithë. Gjuha angleze mund të jetë shumë e dobishme, por neglizhimi i gjuhës së vendit tuaj pritës mund të jetë një pengesë e vërtetë për t'u integruar në shoqëri dhe DM words është i gatshëm t'ju ndihmojnë ta kapërceni këtë.


Karakteristikat dhe statistikat

Mjetet tona japin një qasje të lehtë në nevojat e duhura. Ne ofrojmë një përmbajtje të përshtatshme për të gjithë dhe kemi sjellur fjalët dhe fjalitë më të dobishme për t'i ndihmuar të gjithë të bëhen më të sigurt kur bashkëveprojnë me të tjerët. Përdoruesit mund të kenë qasje në përmbajtje shumë lehtë në të gjitha pajisjet. Navigimi është bërë shumë i thjeshtë për të gjetur të gjithë përmbajtjen vetëm brenda disa klikimeve.

Fjalori ka 1000 fjalë dhe 300 fjali të përfshira në 33 kapituj të ndarë me 7 kategori. Aktualisht, DM words është përkthyer në 30 gjuhë. Mund të kaloni në cilindo prej tyre dhe të kombinoni sipas dëshirës, përdoruesit mund të gjejnë informacione në gjuhën e tyre dhe gjuhën e shfaqjes gjithashtu.

 

Krahasimi

DM words është krijuar për njerëzit që nuk kanë fare njohuri në asnjë gjuhë të dytë dhe gjithashtu për ata që tashmë kanë disa njohuri themelore dhe po kërkojnë të mësojnë më shumë.

Shumë shërbime të tjera ekzistuese janë bërë për njerëzit me prejardhje arsimore që tashmë kuptojnë anglisht, mjetet e tyre me pyetësorë janë të ndërlikuara sepse mund të jenë zhgënjyese për ata që nuk kanë njohuri themelore. DM words është p¨rgatitur shumë thjesht për t'u përdorur nga të gjithë.


Rifreskuar:
22.10.2022

Shpërndaje


© 2024 Gjiganti