Si të mësoni një gjuhë të huaj? | Gjiganti

Si të mësoni një gjuhë të huaj?

Njerëzit vazhdimisht përballen me sfida të ndryshme në çdo fushë të jetës, të mësuarit e një gjuhe të re është një nga ato. Në varësi të rrethanave, përcaktimi i metodave të duhura për të mësuar një gjuhë të re është shumë më kompleks se kaq sepse jo të gjitha kriteret dhe këshillat janë të përshtatshme për të gjithë. Kjo është arsyeja kryesore që më shtyu të gjej një zgjidhje të përshtatshme për të gjithë emigrantët që janë të interesuar të mësojnë dhe të përballen me sfida të reja.

Kurse gjuhe
Kurset e gjuhës janë metodat më të përdorura nga emigrantët për të filluar dhe ndjekur procesin e integrimit në vendin e tyre pritës. Megjithatë, ky grup njerëzish shpesh nuk kanë sukses për arsye të ndryshme në varësi të prejardhjes së tyre. Pra, për të pasur një ide të qartë për këtë do të tregoj përparësitë dhe dobësitë e ndjekjes së kurseve të gjuhës.

a) Përparësitë

  1. Kurset inkurajojnë studentët sepse ata mendojnë se është vendi i duhur për të mësuar një gjuhë të re
  2. Programi i kurseve të gjuhës është i strukturuar dhe përmbajtja është shumë e dobishme
  3. Vlerësimet dhe marrja e një certifikate gjuhësore mund të inkurajojë dhe motivojë shumë studentët

b) Dobësitë
   1. Pjesëmarrja në grupe të mëdha me mbi 10 studentë të moshave të ndryshme dhe prejardhje arsimore mund të jetë e pafavorshme
   2. Kohëzgjatja e kurseve të gjuhës (një vit ose më shumë) për të marrë certifikatën mund të krijojë zhgënjim për shumë studentë, kështu që ata kanë tendencë të humbasin fokusin në të
  3. Planprogramet dhe dokumentet profesionale që ndjekin rregullat gramatikore nuk kanë ndikim pozitiv sepse shumica e emigrantëve janë të interesuar të mësojnë gjuhën për t'u përdorur në jetën e tyre të përditshme

Shënim:
Duke kaluar nëpër këto kritikë dhe sugjerime, duhet të kuptoni se qëllimi im është të gjej zgjidhjet e duhura për ata që përpiqen të gjejnë rrugën e duhur për të mësuar një gjuhë të re. Unë nuk dua të bind askënd që të ndjekë ose të largohet nga kurset e gjuhës, por siç e përmenda më parë, ka avantazhe dhe dobësi, kështu që ne duhet të marrim parasysh nevojat e emigrantëve, pengesat që ata hasin, prejardhjen e tyre etj.

Puna
Mësimi i gjuhës në punë ka treguar rezultate të mira sepse njerëzit e sfidojnë veten më shumë. Kjo metodë ka një ndikim pozitiv në shoqëri dhe shumica e emigrantëve mësojnë gjuhën e folur e cila në fakt përdoret në jetën e përditshme. Si avantazh në këtë rast, do të përmendja përvoja në të folur me vendasit dhe si dobësi kur emigrantët punojnë me njerëz që flasin vetëm gjuhën e tyre.

Shoqëria
Shoqëria mund të luajë një rol të mirë dhe të pasqyrojë një ndikim pozitiv nëse përfshihet diversiteti në të folurit e gjuhës ku jetojnë njerëzit. Shpesh grupet në shoqëri flasin gjuhën e tyre ose anglishten si gjuhë të përbashkët e cila në fakt ndikon në një afat të gjatë në mësimin për të gjetur zgjidhje për nevojat e tyre. Të flasësh në tri gjuhë në jetën e përditshme do të ishte shumë e dobishme pasi të bën të ndiesh gjërat e tua në çështjet e kulturës sesa, gjuha ku jeton e cila është e dobishme për nevojat e përditshme dhe natyrisht anglishtja ka kuptim për të mbajtur në trend qytetërimin modern.

Familja
Mësimi i gjuhës në shtëpi mund të jetë i favorshëm nëse të gjithë përpiqen ta flasin atë. Për të qenë të suksesshëm, familjet emigrante duhet të përpiqen të praktikojnë gjuhën pa harruar gjuhën e tyre. Mënyra më e mirë në këtë rast është të ndiqni fëmijët të cilët rriten në një mjedis të ndryshëm pas shkollave, miqve të rinj etj.

Media
Mësimi i gjuhës duke përdorur mediat do të luante një ndikim shumë pozitiv dhe mundësitë janë të hapura për të gjithë. Faktet konkrete kanë treguar sukses të madh në këtë fushë, duke përfshirë mësimin e gjuhës përmes televizionit, radios, shtypit dhe veçanërisht internetit. Interneti do të jetë një rast specifik pasi mundësitë në të gjithë uebin ofrohen dhe materialet janë të të gjitha llojeve. Në kompjuterin tuaj, ju përdorni shumë terma çdo ditë dhe nëse keni një fokus më të thellë në gjuhën, atëherë aftësia për të mësuar më shpejt është e hapur.

Rekomandim
Pavarësisht se cilën metodë do të përdorni, secila ka ndikimin e vet pozitiv. Unë po jap këto metoda për të inkurajuar emigrantët që të përdorin metodën që u përshtatet më së miri sepse siç e përmenda në fillim, varet nga mënyra sesi njerëzit e kuptojnë një gjuhë bazuar në prejardhjen e tyre arsimore. Si këshillë do të ishte një mënyrë e mirë të provoni disa prej tyre dhe pastaj të krahasoni dhe zgjidhni atë që ju përshtatet më së miri. Në rastet kur bëni gabime duke folur, mos mendoni aq shumë për këtë por vazhdoni të përmirësoni aftësitë tuaja dhe mësimi hap pas hapi do të bëhet më i lehtë dhe ju do të bëni përparim në të.

Si rekomandim, duke marrë parasysh përvojën time nga një udhëtim i gjatë nëpër sfida të ndryshme, çfarëdo metode që përdorni, mos harroni të përsërisni fjalët dhe fjalitë sa më shumë që të mundeni, edhe nëse i njihni mirë ose i mbani mend lehtë. Bërja e ushtrimeve gjuhësore dhe përsëritja e të njëjtës përmbajtje do t'ju ndihmojë të zhvilloni aftësitë tuaja gjuhësore.


Faton Krasniqi
Themelues i DM words
www.dmwords.com


Rifreskuar:
06.11.2022

Shpërndaje


© 2024 Gjiganti