Bashkëpunimi | Gjiganti

Bashkëpunimi

Kualiteti, sinqeriteti dhe besushmeria tek klientët janë synimet tona të cilat po mundohemi ti realizojm në bashkëpunim me partnerët tonë. Fokusimi tek shërbimet tona mvaret nga kërkesa e klienteve por fokusimi tek zhvillimet e projketve tona mvaret nga nevoja e klienteve prandaj puna jonë është e pandalshme.

Ne jemi të hapur edhe për bashkëpunim, por bashkëpunimi duhet ti ketë disa kritere e ndër më të rëndësishmët është besushmeria dhe sinqeriteti të cilat ne ja kemi kushtuar punës tonë dhe e kemi marrur si detyrë që ti përmbahemi gjithmonë.

Bashkëpuntorët nga të gjitha fushat duke filluar nga institucionet, organizatat, ndërmarrjet private apo persona tjerë që mirren me çështjet e integrimit dhe mediave elektroike janë të mirëseardhur në shkëmbimin e përvojave tona duke pasur një interes të përbashkët me qëllim të zhvillimit dhe arritjës së një cilësie më të lartë.

Të gjithë bashkëpuntorët kanë të drejtë ti përdorin punimet tona duke u mbeshtetur në rregullat ku si bazë themelore duhet vendosur burimin e informacionet pra lidhjen tek faqja jonë. Ne jemi të hapur për forma të ndryshme të bashkëpunimit dhe për të gjitha këto nëse keni ndonjë pyetje, vërejtje apo sugjerim ju lutem mos hezitoni të na kontaktoni.

Detajet tjera rreth bashkëpunimit do i sjellim gjatë muajit Nëntorë


© 2024 Gjiganti