Diaspora shqiptare në Suedi | Gjiganti

Shqiptarët në Suedi

    Arti në Suedi

    Përgjithësisht thuhet se arti suedez është zhvilluar nga Evropa kontinentale perëndimore. Veprat e hershme të artit janë bërë në formë të simboleve, figurave e të ngjashme qysh në vitet 7000 p.e.r. Ndër krijuesit e parë të artit suedez njihet Balle i cili ka vepruar në vitet 1000. Me depërtimin e krisht... more...

  • Historia e Suedisë


© 2024 Gjiganti