Qeveria e Zvicrës | Gjiganti

Qeveria e Zvicrës

Politika e Zvicrës zhvillohet në kuadrin e një sistemi shumëpartiak si republik federale demokratike, ku Këshilli Federal i Zvicrës është kreu i qeverisë. Pushteti ekzekutiv ushtrohet nga qeveria dhe administrata federale dhe nuk është përqendruar në ndonjë person. Fuqia legjislative federale është dhënë në qeveri dhe dy dhomat e Asamblesë Federale të Zvicrës. Gjyqësori është i pavarur nga ekzekutivi dhe legjislatura. Për çdo ndryshim në kushtetutë, një referendum është i detyrueshëm, për çdo ndryshim në ligj, një referendum mund të kërkohet. Përmes referendumeve, qytetarët mund të kundërshtojnë çdo ligj i votuar nga parlamenti federal dhe përmes iniciativave mund të fusin ndryshimet në kushtetutën federale, duke e bërë Zvicra shtet më të afërt në botë për një demokraci të drejtpërdrejtë. Qeveria e Zvicrës me sistemin e qeverisjes politike daton që nga viti 1848 me themelimin e kushtetutes dhe shtetit modern. Konfederata e Zvicrës ( lat. Confoederatio Helvetica - CH) qeverisjën e bën në 3 nivele politike, Qeveria Federale, Kantonet dhe Komunat

Zvicra përmban një sistem të qeverisjes që nuk shihet në asnjë komb tjetër. Referendumet mbi ligjet më të rëndësishme kanë qenë të përdorura që nga kushtetuta 1848. Çdo qytetar mund të kundërshtojë një ligj që është miratuar nga parlamenti. Në qoftë se personi është në gjendje të mbledhin 50.000 nënshkrime kundër ligjit brenda 100 ditësh, një votim kombëtar duhet të jetë e planifikuar ku votuesit vendosin me një shumicë të thjeshtë të votuesve nëse duhet të pranojnë apo refuzojnë ligjin. Gjithashtu, çdo qytetar mund të kërkojë një vendim për një ndryshim që ata duan të bëjnë me kushtetutën. Për këtë iniciativë një ndryshim të jetë i organizuar, nënshkrimet e 100.000 votuesve duhet të mblidhen brenda 18 muajve. Webfaqja zyrtare e qeverisë së Zvicrës është www.admin.ch ku nga kjo janë të lidhura edhe shumica e ministrive dhe organeve tjera shtetërore, si shembull kemi ministrinë e puneve të jashtme EDA www.eda.admin.ch


Publikuar:
18.10.2022

Shpërndaje


© 2024 Gjiganti